22030350

info@novinic.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

دریافت تحلیل های بنیادی

کمیته های تخصصی و حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی نموده و با توجه به پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران و با التزام به رعایت دستورالعمل “حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران” مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ 27 تیر 1397، که برخی مفاد آن از شهریور 1398 لازم‌الاجراء شد، چارچوب و مکانیزم‌های مقتضی جهت اجرای رویه‌های راهبری و حاکمیت شرکتی را به شرح جدول ذیل پیش‌بینی و اجرایی نموده‌است.

كميته‌هاي تخصصي هيأت مديره

1-كميته تخصصي حسابرسي

کميته حسابرسي  مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به موجب منشور کمیته حسابرسی شرکت مصوب هیئت مدیره مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین در تاریخ 1395/10/27 تأسیس شده‌است. هدف از تشکیل این کمیته, کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌ مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری, مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعايت قوانين، مقررات و الزامات است. کميته حسابرسی متشکل از یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان رئیس کمیته و دو عضو مستقل دارای تخصص مالی است. تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی طی سال مالی منتهی به 1397/12/29, 10 جلسه بوده ‌است.

2-كميته تخصصي مديريت ريسك

کمیته ریسک مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به موجب مصوبه مورخ 1395/10/27 هیئت مدیره و به منظور ارزیابی ریسک‌های عملیاتی واحدهای فعال در شرکت و همچنین پایش ریسک‌های اعتباری و عملیاتی فعالیت‌ها قبل از اجرا و تصویب در هیئت مدیره جهت کاهش مخاطرات در راستای اهداف شرکت تأسیس شده‌است. در این کمیته موضوعات مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب به هیئت مدیره گزارش شده و در صورت تصویب توسط اعضای هیئت مدیره به صورت عملیاتی اجرا خواهند شد. کمیته ریسک متشکل از یکی از اعضای هیئت مدیره, مدیر عامل و مدیران عملیاتی شرکت تأمین سرمایه نوین و مدیران عامل شرکت‌های فرعی و یک دبیر است.

3-كميته تخصصی سرمايه‌گذاری

کمیته سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید, فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار مبتنی بر حقوق مالکانه در چارچوب صندوق‌های تحت مدیریت و نظارت بر عملکرد و تصمیمات گروه مدیران سرمایه‌گذاری تشکیل شده‌است. این کمیته متشکل از یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره، مدیر سرمایه‌گذاری، مدیر مالی و اقتصادی و حداقل دو کارشناس خبره (خارج از شرکت) به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره و یک دبیر خواهد بود که فاقد حق رأی است. کمیته دارای جلســات منظــم و ادواری است که به صورت ماهانه تشکیل و بنا به ضرورت, جلسه فوق‌العاده به صورت موردی تشکیل خواهد شد.

4-كميته تخصصي طراحی ابزارها و نهادهاي مالی

طراحی، توسعه، نوآوری در ابزارهای مالی و ارائه راه‌حل‌های خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی بنگاه‌های اقتصادی از ضرورت‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود. امروزه در بازارهای سرمایه در سطح جهانی از ابزارهای متنوعی استفاده می‌شود که در ایران نیز جهت به هنگام سازی و حرکت همسو با بازارهای جهانی، ابزارهای جدید تأمین مالی در حال پیاده‌سازی و اجرا هستند.
در این راستا نهادهای مالی از طریق تعامل با بنگاه‌های اقتصادی و متناسب با نیاز آن‌ها و بررسی ابزارهای نوین در بازارهای سرمایه جهانی اقدام به طراحی، توسعه و عملیاتی سازی ابزارهای نوین تأمین مالی و پوشش ریسک می‌نماید. درنتیجه ایجاد کمیته‌ای متشکل از افراد خبره و متخصص در حوزه‌های مالی، فقهی و صنعت، تحت عنوان کمیته طراحی ابزارها، به‌منظور بررسی مباحث فنی، فقهی، تناسب با نیازهای واقعی صنایع و شرکت‌ها، توجیه‌پذیری اقتصادی و مواردی از این دست، ضروری می‌نماید.
از مهم‌ترین اهداف تشکیل کمیته طراحی ابزارها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• طراحی ابزارهای نوین مالی به‌منظور جذب شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف با نیازهای متفاوت به استفاده از خدمات بازار سرمایه،
• بازبینی فرآیندهای تأمین مالی موجود متناسب با نیازهای اختصاصی بنگاه‌های اقتصادی،
• حفظ ارتباط بلندمدت و بادوام میان تامین سرمایه به‌عنوان مشاور متخصص و بنگاه‌های اقتصادی در جهت پاسخگویی به نیازهای متفاوت آن‌ها،
• ارائه خدمات جدید به بنگاه‌های اقتصادی ازجمله خدمات مدیریت ریسک،
• افزایش درآمد شرکت تامین سرمایه از طریق ارائه خدمات متنوع.

5-كميته تخصصی تبليغات و بازاريابی

هدف از تشکیل کمیته بازاریابی و تبلیغات بررسی و تدوین اهداف و برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات و بررسی موارد مختلف، شناخت نقاط قوت و ضعف در هر یک از بخش‌ها جهت ایجاد نقشه راه و مدیریت بهتر کانال‌های ارتباطی با مشتریان می‌باشد.
اهدافی همچون:
• تدوین برندینگ گروه
• اطلاع‌رسانی
• آگاه سازی مشتریان
• رساندن پیام موجودیت و هویت سازمان و خدمات
• پیشنهاد استفاده از خدمات جدید ضمن بیان نحوه کارکرد خدمات
• آگاه نمودن بازار از تغییر نرخ‌ها
• توصیف و تشریح خدمات موجود
• اصلاح برداشت‌های غلط مشتریان
• کاهش ترس مشتریان
• اعتمادسازی
• نحوه تعامل با رسانه‌ها
کمیته بازاریابی و تبلیغات بصورت مستمر و در صورت نیاز ماهانه در سازمان تشکیل می‌گردد، مدیرعامل و کلیه مدیران در این کمیته حضور خواهند داشت. مسئولیت این کمیته بررسی نحوه عملکرد بازاریابی و تبلیغات، شکستها و موفقیتها و انحرافات در برنامه‌ها می‌باشد و در خصوص برنامه‌های آتی بازاریابی و تبلیغات، حفظ بازار و مشتریان کنونی، جذب مشتریان جدید، ورود به بازارهای جدید، نحوه تعامل با سازمان‌های مربوطه و شرکت در برنامه‌های مختلف از جمله همایش‌ها و نمایشگاه‌ها می‌باشد. واحد بازاریابی و تبلیغات موظف به اجرای مصوبات این کمیته با همکاری سایر مدیران مجموعه می‌باشد.

6-کمیته تخصصی انتصابات و جبران خدمات

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با هدف تقویت عدالت و افزایش اثربخشی در جذب, ارتقاء و جبران خدمات کارکنان تشکیل شده تا در مجموعه تامین سرمایه نوین, اقدامات مرتبط با جذب, ارتقاء و جبران خدمات به صورت یکپارچه و نظام مند و در چارچوب سیاست های حاکمیت شرکتی مجموعه انجام پذیرد. این کمیته متشکل از پنج عضو اصلی از میان مدیران ارشد شرکت است. در سال 1397 تعداد 20 جلسه به منظور تصمیم‌گیری در خصوص سنجش دانش و مهارت ‌های تخصصی و عمومی داوطلبین استخدام در مجموعه, تصمیم گیری در مورد جذب یا عدم جذب داوطلبین استخدام در مجموعه, مرور عملکرد و تصمیم گیری در خصوص ارتقاء شغلی همکاران و ارائه نظر و پیشنهاد در خصوص جبران خدمات کارکنان اعم از حقوق و دستمزد, کارانه, پاداشها و خدمات رفاهی تشکیل شده‌است.