• روشهای انتخاب سهام، بر پایه سه روش تحلیل بنیادی(فاندامنتال)، تحلیل فنی(تکنیکال) و روشهای نوین بر پایه تئوری مدرن پورتفولیو(MPT) می باشد.

 

تحلیل بنیادی:

 • تحلیل بنیادی را می توان بررسی مولفه های بنیادین اثرگذار بر اقتصاد، صنایع و شرکت ها به منظور تعیین ارزش ذاتی سهام تعریف نمود. بدین منظور این گونه از تحلیل مبتنی بر استخراج داده های کلیدی از صورت های مالی شرکت ها، خاستگاه و نگرش مدیریت، قراردادها و روش های تولید و اساسا” هرگونه اطلاعات مالی و غیر مالی اثر گذار بر ارزش سهام شرکت می باشد. این تحلیل نه تنها در سطح شرکت بلکه در سطح صنعت شامل بررسی مولفه های اقتصادی اثرگذار بر عرضه و تقاضا، محصولات، تکنولوژی، بازارهای رقیب و به طور کلی چشم انداز صنعت در آینده نیز قابل بررسی و مطالعه است. و دست آخر تحلیل بنیادی در سطح اقتصاد کلان بر داده های اقتصاد ملی شامل نرخ تورم، بهره، ارزیابی چگونگی رشد اقتصادی در آینده و مطالعه مخاطرات اثرگذار بر اقتصاد کلان متمرکز می باشد.
 • تحلیل بنیادی در مجموع با تحلیل توام اقتصاد، صنعت و شرکت سعی در برآورد دقیق ترین ارزش ذاتی سهام داشته با این هدف که فرصت های بالقوه سرمایه گذاری جهت کسب بازدهی را شناسایی نماید.
 • مراحل تحلیل بنیادی به طور کلی شامل ۱- بررسی و پیش بینی اقتصاد، ۲- تحلیل صنعت، ۳- تحلیل شرکت (شامل طرح های کسب و کار، مدیریت شرکت و تحلیل مالی) و ۴-ارزشیابی سهام می باشد. رویکردها و تکنیک های متعددی در هر یک از مراحل مذکور توسط تحلیل گران حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرد.
 • financial-markets-midlevel-cog-leadspace-100x700-annimated

تحلیل تکنیکال:

 • تحلیل تکنیکال مطالعه رفتارهای بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش‌بینی آینده روند قیمت‌ها می‌باشد. موارد ذیل به عنوان پایه های مباحث منطقی تحلیل تکنیکال عنوان می شوند :
  ۱ـ همه اطلاعات در قیمت دارایی لحاظ شده است .
  ۲ـ قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند .
  ۳ـ تاریخ تکرار می شود .
 • تحلیل فنی (تکنیکال) برای تحلیل رفتار بازار مناسب است و زمان ورود و خروج سرمایه گذاری را بهینه می نماید.
 • در تحلیل تکنیکی فقط از نمودار قیمت ها، حجم معاملات و مقادیر محاسبه شده از قیمت ها استفاده می شود. به واقع در تحلیل تکنیکال، محتوای اطلاعاتی فقط قیمت و حجم معاملات است. این درحالی است که گستردگی اطلاعات مورد استفاده در تحلیل بنیادی طیف بسیار وسیعی را در بر میگیرد.

analys

سایر روش ها:

 • روش های دیگری همانند مدل های اقتصاد سنجیف  (Financial Econometrics)، مدل های داینامیکی با محوریت شبکه عصبی (Neural Networks)، نظریه آشوب(Chaos Theory)، شاخص های پیشرو، روش های پیش بینی نقاط برگشت، مدل های نوسان (خانواده ARCH)، تحلیل روانشناختی بازار، تحلیل زیر ساختهای بازار بعضا” در دو دسته فوق قرار نگرفته و از جهاتی شبیه به تحلیل های بنیادی و از برخی جهات در گستره تحلیل های تکنیکی قرار می گیرند.
 • 4 5