مدیران و همکاران

علی خوش طینت نیک نیت
مدیر عامل
آقای علی خوش طینت دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران بوده و علاوه بر عضویت در انجمن های حرفه ای حسابداری دارای سوابق اجرایی و عضو هیئت مدیره شرکت های معدنی همچون گروه توسعه معادن روی ایران(IZMDC)، هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری از جمله گروه استراتوس و سایر شرکت ها در حوزه حسابرسی، رایانه و خدمات انفورماتیک و ساختمانی می باشد.

مینا شریعت
سمت
مدیر اجرایی صندوق های سرمایه گذاری
الهه محمدزاده
سمت
مدیر مالی و اداری

فراز مسافری راد
سمت
معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی
امیرحسین قضوهی
کارشناس تحلیل سبدگردانی
آقای امیر حسین قضوهی دارای مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی ارشددر رشته تحصیلی مدیریت مالی می باشند و دارای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشند .
امیر حسین محرری
کارشناس ارشد
آقای امیرحسین محرری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه UM مالزی و کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران و دارای مدرک CFA و همچنین گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشند.

علی فراهانی
مدیر سرمایه گذاری
آقای علی فراهانی دارای مدرک مدیریت مالی و گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشند
الیاس مبرهن
تحلیلگر و نماینده مشاور پذیرش
اقای الیاس مبرهن دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناسی مدیریت مالی و همچنین گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشند.
نفیسه ترابی
کارشناس صندوق سرمایه گذاری و متولی گری
خانم نفیسه ترابی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد MBA و دارای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشند.

آمنه حسین نژاد
مدیر سبدگردان
خانم آمنه حسین نژاد دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه الزهرا و کارشناسی اقتصاد و دارای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشند.
امینه اوسطی
کارشناس تحلیل
خانم امینه اوسطی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی و دارای گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه می باشند.