گزارش هفتگي منتهي ۲۷ آذر

– قیمت پایه محصولات پتروشیمی – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کال چکيده مديريتی در هفته منتهی به ۲۶/۰۹/۱۳۹۶ ، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس قیمت های اعلامی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نسبت به هفتهی گذشته، افزایش پیدا کرده اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگي منتهي ۲۷ آذر[…]

گزارش هفتگی منتهی به ۱۳ آذر

چکيده مدي ريتی به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در آبان ماه ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده و به ۲۵۲٫۲ واحد رسیده است. این شاخص نسبت به ماه گذشته به اندازه ۰٫۶ درصد و نسبت به سال گذشته به اندازه ۱۱٫۳ درصد افزایش پیدا کرده است. در بررسي بازار بورس اوراق بهادار تهران در اطلاعت بیشتر دربارهگزارش هفتگی منتهی به ۱۳ آذر[…]

گــــــزارش هفتگي منتهي ۲۹ آبان

– آمار تسهیلات بانک های کشور در ۷ ماهه سال جاری – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کالا چکيده مديريتی با توجه به گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی ایران، تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور طی هفت ماه اطلاعت بیشتر دربارهگــــــزارش هفتگي منتهي ۲۹ آبان[…]

گــــــزارش هفتگي منتهي به ۱۷/۰۷/۱۳۹۶

مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین – تورم تولید کننده در شهریورماه – بررسی اوراق بدهی – بازار سرمايه – بازارهاي موازي – بررسي جهاني فلزات ومحصولات  پتروشيمي – بررسي بازار بورس کالا چکيده مديريتی به گزارش بانک مرکزی شاخص بهای تولید کننده در شهریور ماه ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرده و به ۲۴۷٫۳ واحد رسیده اطلاعت بیشتر دربارهگــــــزارش هفتگي منتهي به ۱۷/۰۷/۱۳۹۶[…]