مدیرعامل رکیش از آخرین وضعیت شرکت خبر می دهد / گزارش اختصاصی از مجمع رکیش

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران کیش با حضور تقریبا ۹۲ درصد سهامداران در تاریخ ۲۷ خرداد ماه برگزار گردید. رئیس مجمع: آقای محمدی ناظران مجمع : آقای محمودی و آقای دهقان دبیر مجمع : آقای فرامرزی در ابتدای جلسه مدیرعامل شرکت آقای فرامرزی به قرائت گزارش هیئت مدیره پرداخت و بیان کرد که شرکت اطلاعت بیشتر دربارهمدیرعامل رکیش از آخرین وضعیت شرکت خبر می دهد / گزارش اختصاصی از مجمع رکیش[…]