اگر در ابتدای مسیر سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار هستید، نوسانات اخیر بازار بورس ممکن است برای شما نگران کننده باشد اما اگر پای صحبت کسانی باشیم که بیش از 5 سال در این بازار حضور دارند، به این واقعیت خواهیم رسید که برای حضور موفق در این بازار علاوه بر علم به صبر و بینش متفاوتی احتیاج داریم. اما برای حضور موثر در این بازار باید به چند نکته توجه داشته باشید:

1-بر روی زمان در این بازار متمرکز شوید

اولین نکته این است که برروی زمانی که تمایل دارید در این بازار بمانید تمرکز کنید. توجه کنید که هرچه زمان بیشتری در این بازار بمانید، احتمال ضرر در سرمایه گذاری کمتر خواهد شد. بنابراین اگر تمایل دارید از مزایای سرمایه گذاری در بازار سهام به طور کامل بهره مند شوید بهتر است حداقل بین 5 تا 10 سال در این بازار بمانید اما اگر تصمیم دارید بازه ی زمانی کوتاه تر با نرخ بازده بیشتر و به تبع آن با ریسک بیشتر در این بازار بمانید، صندوق های سهامی و سبدگردانی اختصاصی می تواند بهترین گزینه های انتخابی شما باشند.

2-به شاخص ها توجه کنید

شاخص ها به صورت گسترده در رسانه های تخصصی عنوان خواهند شد که نمایانگر حرکت بازار سهام می باشد. درواقع با توجه کردن و درنظر گرفتن شاخص های بازار سهام میتوانید نسبت به  انتخاب نوع و زمان خرید یا فروش سهام در سبد سرمایه گذاری خود اقدام کنید. به بیان دیگر همه ی آن چیزی که در مورد سرمایه گذاری موفق بیان خواهد شد به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تصمیم گیری در مورد سهام مربوط می‌شود و برای یک تصمیم گیری پویا و موفق باید به شاخص ها توجه کرد.

3-به صورت سیستماتیک سرمایه گذاری کنید

برای بهره بردن از مزایای حضور در بازار اوراق بهادار نیازی نیست که به صورت مستقیم در این بازار حضور داشته باشیم. با توجه به خدمات متنوع سرمایه گذاری نظیر انواع صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردانی اختصاصی که در این بازار وجود دارد میتوانیم بدون دغدغه و نگرانی از فراز و فرودهای این بازار نسبت به حضور در آن اقدام کنیم تا فرآیند سرمایه گذاری به صورت سیستماتیک برای سرمایه ما انجام شود.

با وجود تمام آنچه گفته شد، برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و حفظ ارزش دارایی ها، هیچ زمانی را نباید از دست داد.