مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین گفت: هدف از ورود تأمین سرمایه نوین به حوزه قراردادهای اختیار معامله، تعمیق بازار مشتقه و کمک به ارتقا سطح کارایی بازار بود.

به گزارش روند بورس امروز، علی خوش‌طینت مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین در خصوص برنامه‌های گروه تأمین سرمایه نوین برای بازار فروش تعهدی اوراق بهادار گفت: فروش تعهدی اوراق بهادار که در دنیا با نام فروش استقراضی شناخته می‌شود، قراردادی است که بر اساس آن متقاضی فروش تعهدی به وکالت از طرف مالک سهام نسبت به قرض گرفتن اوراق در ازای نرخ بهره از قبل تعیین شده و نسبت به فروش آن در بازار اقدام می‌نماید. این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای حرفه‌ای مشتقه امکان کسب بازدهی در بازارهای نزولی را فراهم کرده است و در ترکیب با سایر ابزارهای مدرن مالی، طراحی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک را برای سرمایه‌گذاران نیز میسر می‌نماید.

خوش‌طینت اظهار داشت: در حال حاضر با تصویب دستورالعمل فروش تعهدی، شرکت‌های oms در مرحله طراحی نرم‌افزاری لازم تحت عنوان سامانه تأمین هستند. گروه تأمین سرمایه نوین با محوریت شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین، تعمیق بازار ابزارهای نوین مالی را در زمره برنامه و رسالت خود قرار داده است. اخیراً با فعالیت گسترده گروه تأمین سرمایه نوین در بازار مشتقات و با هدف جلب‌توجه سرمایه‌گذاران به ابزار اختیار معاملات، حجم قابل‌توجهی از معاملات اختیار بر روی سهام پایه بنیادی نظیر مخابرات توسط این گروه انجام شد.

وی افزود: از آنجایی که محوریت قراردادهای فروش تعهدی با کارگزاری است، در نظر داریم، ضمن تعامل با شرکت oms نسبت به مشارکت در استقراض سهام و ایجاد تقاضا با هدف راه‌اندازی قراردادهای مزبور اقدام نماییم. در این راستا مذاکرات با برخی سهامداران عمده سهام بنیادی که تمایل به مشارکت در طرح رادارند، انجام شده است. ترجیحاً در فاز نخست سهامی در اولویت هستند که جریان‌های نقدی پایدار و مستقل داشته و ریسک غیر سیستماتیک پایین‌تری نسبت به متوسط بازار دارند.

مدیرعامل شرکت مشاور تأمین سرمایه نوین با اشاره به قرارداد اختیار معامله با مجموعه مخابرات خاطرنشان کرد: هدف از ورود تأمین سرمایه نوین به حوزه قراردادهای اختیار معامله، تعمیق بازار مشتقه و کمک به ارتقا سطح کارایی بازار بود. متعاقب پیشنهاد ریاست محترم سازمان بورس جهت کمک نهادهای مالی به بازار ابزارهای نوین، سعی کردیم مدلی طراحی کنیم تا بر اساس آن توجه فعالان بازار را بیش از پیش به بازار مشتقه و فرصت­های جذاب نهفته در آن خصوصاً قراردادهای اختیار معامله با مشارکت سهامداران عمده برخی سهم‌های بنیادی فراهم نمائیم.

خوش‌طینت تأکید کرد: بازار گردانی قراردادهای اختیار معامله بر روی سهام پایه مخابرات و یا هر سهم با قابلیت‌های بنیادی در دستور کار شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین قرار دارد. در این راستا از معاملات الگوریتم نیز بهره خواهیم برد.

مدیرعامل شرکت مشاور تأمین سرمایه نوین در خصوص موانع و مشکلات توسعه برنامه‌های نرم‌افزاری و زیر ساخته‌ای لازم در ایران گفت: سازمان بورس بیشترین توجه خود را به معرفی و استقرار ابزارهای جدید متمرکز نموده است. در حالی که این مهم تنها با مشارکت فعالانه شرکت oms و نهادهای مالی پیشرو میسر خواهد بود و توسعه زیر ساخته‌ای نرم‌افزاری برای این شرکت‌ها قطعاً با هزینه قابل‌توجهی توأم است؛ بنابراین کسب بازدهی معقول از معاملات ابزارهای مشتقه توسط فعالان این بازار اعم از مشارکت‌کنندگان، نهادهای مالی ذی‌ربط و شرکت‌های نرم‌افزاری می‌تواند، مشوق آن‌ها جهت حضور پر رنگ و فعالانه در این حوزه باشد.

خوش‌طینت در نهایت بیان کرد: در حال حاضر دانش فنی و تجربیات ارزنده‌ای در شرکت‌های oms به وجود آمده است که می‌تواند اطمینان معقولی برای فعالان و سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه ابزارهای نوین فراهم نماید. به نظر می‌رسد راهکارهای توسعه ابزارهای نوین باید به گونه‌ای تدوین و اجرا شود که اطمینان معقولی برای شرکت‌های نرم‌افزاری به منظور فعالیت جهت توسعه زیرساخت های موردنیاز ایجاد نماید.