22030350

info@novinic.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

دریافت تحلیل های بنیادی

تحلیل های محبوب

Sorry. No data so far.

راستی آزمایی چیست؟

در علم مالی به فرآیند اعتباردهی به گزارش هایی که توسط شخص یا گروهی تهیه شده و توسط اشخاص ثالث دارای صلاحیت فنی و قانونی و مستقل از ذینفعان و تهیه کنندگان اطلاعات، راستی آزمایی اطلاق می شود.

شرکت مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین، با دارا بودن مجوزهای لازم و تیم تخصصی راستی آزمایی (متشکل از متخصصان مالی، اقتصادی، حقوقی) و با بهره مندی از تیم کارشناسان رسمی در حوزه های فنی مرتبط با موضوع راستی آزمایی در حوزه های ذیل فعالیت می نماید:

مراحل کلی فرآیند راستی آزمایی به شکل زیر می باشد: