22030350

info@novinic.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

دریافت تحلیل های بنیادی

تحلیل های محبوب

Sorry. No data so far.

کمیته های تخصصی و حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی زیر با مشارکت اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی نموده است.

كميته‌هاي تخصصي هيأت مديره

1-كميته تخصصي حسابرسي

کميته حسابرسي  مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به موجب منشور کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی، مصوب هیئت مدیره مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تأسیس شده‌است. هدف از تشکیل این کمیته, کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌ مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمينان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری, مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعايت قوانين، مقررات و الزامات است.

2-كميته تخصصی سرمايه‌گذاری و مدیریت دارایی

کمیته سرمایه‌گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی در خصوص خرید, فروش و یا حفظ مالکیت سهام و سایر انواع اوراق بهادار مبتنی بر حقوق مالکانه در چارچوب صندوق‌های تحت مدیریت، سبدگردانی اختصاصی و پورتفوی شرکت مشاور و همچنین نظارت بر عملکرد و تصمیمات واحد سرمایه‌گذاری و سبدگردانی تشکیل شده‌است. این کمیته متشکل از یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره، مدیر سرمایه‌گذاری (به عنوان دبیر کمیته) و حداقل دو کارشناس خبره (خارج از شرکت) به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره خواهد بود.

3-كميته تخصصي طراحی ابزارها و مهندسی مالی

طراحی، توسعه، نوآوری در ابزارهای مالی و ارائه راه‌حل‌های خلاق برای حل مشکلات و مسائل مالی بنگاه‌های اقتصادی از ضرورت‌های بازار سرمایه به شمار می‌رود. امروزه در بازارهای سرمایه در سطح جهانی از ابزارهای متنوعی استفاده می‌شود که در ایران نیز جهت به هنگام سازی و حرکت همسو با بازارهای جهانی، ابزارهای جدید تأمین مالی در حال پیاده‌سازی و اجرا هستند.
در این راستا نهادهای مالی از طریق تعامل با بنگاه‌های اقتصادی و متناسب با نیاز آن‌ها و بررسی ابزارهای نوین در بازارهای سرمایه جهانی اقدام به طراحی، توسعه و عملیاتی سازی ابزارهای نوین تأمین مالی و پوشش ریسک می‌نماید.
از مهم‌ترین اهداف تشکیل کمیته طراحی ابزارها و مهندسی مالی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:• طراحی ابزارهای نوین مالی به‌منظور تامین نیاز شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف،
• بازبینی فرآیندهای تأمین مالی موجود متناسب با نیازهای اختصاصی بنگاه‌های اقتصادی،
• ارائه خدمات جدید به بنگاه‌های اقتصادی ازجمله خدمات مدیریت ریسک،
• افزایش درآمد شرکت از طریق ارائه خدمات متنوع.

4-كميته تخصصی تبليغات و بازاريابی

هدف از تشکیل کمیته بازاریابی و تبلیغات بررسی و تدوین اهداف و برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات و بررسی موارد مختلف، شناخت نقاط قوت و ضعف در هر یک از بخش‌ها جهت ایجاد نقشه راه و مدیریت بهتر کانال‌های ارتباطی با مشتریان می‌باشد.
اهدافی همچون:

• توصیف و تشریح خدمات موجود
• اعتمادسازی و ارتقاء سطح تعامل با مشتریان موجود و بالقوه،
• تعامل با رسانه‌ها
• تدوین برندینگ گروه
• اطلاع‌رسانی
• آگاه سازی مشتریان
• رساندن پیام موجودیت و هویت سازمان و خدمات
• پیشنهاد استفاده از خدمات جدید ضمن بیان نحوه کارکرد خدمات
• آگاه نمودن بازار از خدمات متنوع قابل ارائه توسط شرکت

5-کمیته تخصصی انتصابات و جبران خدمات

کمیته انتصابات و جبران خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین با هدف ارتقا سطح کیفی کارکنان و تدوین سیاست های آموزش ضمن خدمت و جبران خدمات تشکیل شده است.

اتخاذ تصمیم در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبین جذب در شرکت، سنجش مهارت و دانش تخصصی، بررسی سوابق کاری و آموزش های مورد لوزم در بدو استخدام و خدمات رفاهی و انگیزشی از وظایف این کمیته است.