22030350

info@novinic.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

بازده شاخص کل صندوق و صندوق شرکت مشاوره سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

علت افت بازده از ابتدای مهر ماه تا ابتدای آبان ماه ، فرآیند فروش دارایی و شناسایی سود و كاهش سطح سرمايه گذاري در سهام بوده است که از ابتدای آبان ماه با ری اینوست کردن منابع حاصل از فروش دارایی و سود شناسایی شده ، روند بازده به رویه قبل بازگشته است.

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.