22030350

info@novinic.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

تاریخ انتشار: 1400/11/13

بررسی روند فصلی کرک اسپرد محصولات اصلی پالایشگاهی

فاصله قیمتی بین نفت خام و فرآورده های نفتی، کرک اسپرد نامیده می‌شود.این فاصله قیمتی با تغییر نرخ جهانی نفت خام،تغییر می‌کند و تاثیر زیادی بر روی سودآوری پالایشگاه ها دارد.
در جداول زیر کرک اسپرد محصولات اصلی 4 پالایشگاه اصلی کشور به صورت فصلی بررسی و مقایسه شده اند.

بنزین

بررسی روند فصلی کرک اسپرد فراورده‌های اصلی پالایشگاهی نشان می‌دهد اسپرد بنزین عموما مثبت است. همچنانکه در نمودار مشخص است همزمان با شیوع کرونا، اسپرد بنزین تولیدی برخی پالایشگاه ها منفی شده و با بهبود اقتصاد جهانی و تحریک تقاضا، مجددا به محدوده مثبت بازگشته است. با توجه به اکتان پایین بنزین تولید شده توسط پالایشگاه تهران، کیفیت بنزین این پالایشگاه نسبت به سایر پالایشگاه‌ها کمتر بوده و اسپرد پایین‌تری دارد.

وزن بنزین در تولیدات شرکت‌های پالایشی به شرح زیر است:
شبندر: 22%
شپنا: 21%
شتران: 18%
شبریز: 21%

نفت گاز

90 درصد نفت گاز تولید شده توسط شپنا، گوگرد بالای 5000 است که کیفیت پایینی دارد بنابراین اسپرد این شرکت پایین‌تر از سایر شرکت‌ها است.

وزن محصول نفت گاز در تولیدات شرکت ها به شرح زیر است:
شبندر: 33%
شپنا: 41%
شتران: 39%
شبریز: 41%

نفت کوره

اسپرد نفت کوره که در فصل دوم سال 1400 به دلیل بالا رفتن تقاضای سوخت توسط صنایع به محدوده مثبت وارد شده بود مجددا در ماه های اخیر منفی شده است.

وزن محصول نفت کوره در تولیدات شرکت ها به شرح زیر است:
شبندر: 24%
شپنا: 14%
شتران: 16%
شبریز: 26%

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.