یکی از جذابیت های بازار بورس و اوراق بهادار، انعطاف پذیری آن برای حضور اقشار مختلف جامعه با تخصص و حرفه های متفاوت است. پرواضح است که بازار بورس نیز همانند سایر حوزه های اقتصادی کشور توسط سازمان ها و افراد متخصص و حرفه ای اداره میشود. با وجود اینکه افراد آموزش دیده و متخصص در این بازار به صورت حرفه ای کار می کنند اما ساختار ارائه ی خدمات در بازار بورس و اوراق بهادار به گونه ای می باشد که میتواند پاسخگوی ارائه خدمات به افرادی باشد که تخصص لازم و حتی وقت کافی برای حضور در آن را ندارند اما نسبت به سرمایه گذاری و سودآوری مشتاق هستند.

در واقع افراد ریسک گریزی که دانش کافی برای حضور در بازار بورس ندارند، با خرید اوراق مشارکت و اوراق اجاره که سود ثابت تضمین شده دارند میتوانند در بازار بورس سرمایه گذاری کنند. البته سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری (که با توجه به نرخ سود و میزان ریسک انواع مختلفی دارند) نیز نیاز به اطلاعات تخصصی ندارد اما اگر سرمایه گذاران از دانش اندکی در خصوص این بازار بهره مند باشند می توانند با مقایسه ی صندوق های سرمایه گذاری نسبت به انتخاب بهترین صندوق تصمیم بگیرند. لازم به ذکر است که اغلب شرکت های ارائه دهنده خدمات صندوق های سرمایه گذاری، امکان برقراری ارتباط و ارائه ی مشاوره به داوطلبان سرمایه گذاری را برقرار کرده اند. سبد گردانی اختصاصی نیز نوعی دیگر از خدمات بازار بورس و اوراق بهادار است که از نظر میزان ریسک، بازده، مبلغ سرمایه گذاری اولیه و مدت زمان سرمایه گذاری با صندوق های سرمایه گذاری متفاوت هستند؛ این خدمات توسط نهادهای مالی با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و توسط متخصصان و افراد صاحب صلاحیت به مخاطبان عرضه می شود.

برای سرمایه گذاری و خرید سهام شرکت ها به صورت مستقیم در بازار بورس احتیاج به دانش کافی در این بازار است و صرفا افرادی که مفاهیم و اصول اولیه این بازار و تخصص لازم برای تحلیل اطلاعات جهت تصمیم گیری خرید و فروش سهام را دارند می توانند در این بازار فعالیت کنند و همچنین سرمایه گذاری در ابزارها با ریسک بالا نظیر قرارداد های آتی نیز صرفا توسط متخصصان انجام می شود.