22030350

info@novinic.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

تحلیل بنیادی فاسمین-اردیبهشت 98 (سهامی عام)

تحلیل حساسیت:

با توجه به اینکه متغیرهایی مانند نرخ تبدیل دلار به ریال و قیمت جهانی روی، بر سودآوری شرکت تأثیر بسزایی دارند. اثر تغییرات این عوامل بر EPS سال 1398 شرکت کالسیمین، در جدول زیر آورده شده است.

مفروضات تحلیل:

1-نرخ جهانی روی و سرب برای سال 1398 به ترتیب 2811 و 2238 دلار به ازای هر تن و برای سال 1399 به ترتیب 2714 و 2235 دلار به ازای هر تن فرض شده است.

2-نرخ تورم برای سال 1398 برابر 37.2 درصد و برای سال 1399 برابر 31.0 درصد فرض شده است.

3-نرخ سامانه نیما برای سال 1398، برابر 114،920 ریال و برای سال 1398 برابر 147،442 ریال فرض شده است.

4-مقدارفروش شمش روی شرکت با توجه به موجودی قابل توجه کالای ساخته شده  بر اساس سه سناریو مقدار فروش مشابه سال 1397، فروش کامل تولیدات، فروش کامل تولیدات و موجودی کالای مازاد پیش بینی شده است. در این تحلیل صورت سود و زیان حاصل از سناریو سوم آورده شده است.

5-به‌منظور پیش بینی نرخ های فروش محصولات شرکت، از نسبت های تاریخی نرخ هر محصول با نرخ های روی و سرب LME استفاده شده است. برای سال های 1398 و 1399و 1400 از پیش بینی های بانک جهانی استفاده شده است.

6-مبلغ مواد اولیه حدود 50 درصد از بهای ساخت محصولات تولیدی را تشکیل می دهد که قیمت آن متأثر از قیمت فلز روی در بازارهای جهانی است و با توجه به تأثیر همزمان قیمت های جهانی بر قیمت فروش محصولات شرکت، نگرانی عمده ای از بابت تغییرات نرخ مواد اولیه وجود ندارد. فلذا مبلغ مواد مستقیم مصرفی با توجه به حاشیه سود مواد مصرفی طبق گزارش تفسیری مدیریت محاسبه شده است.

7-در سناریو سوم که نتایج حاصل از ان در جدول روبه رو آمده است، مفروض است ضمن فروش تولیدات سال جاری کلیه موجودی انبار شمش روی که در سال 1397 ایجاد شده است در سال 1398 به فروش می رود. بنابراین در این سناریو مقدار فروش شمش روی سال 1398 معادل 41،246 تن در نظر گرفته شده است.

فایل کامل سند “تحلیل بنیادی فاسمین-اردیبهشت 98 (سهامی عام) ” را میتوانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید:

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.