22030350

info@novinic.com

تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین، شماره 23

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

مفروضات تحلیل:

 

1-قیمت فولاد برای سال 1398 به طور میانگین 400 دلار به ازای هر تن و برای سال 1399 معادل 410 دلار به ازای هر تن فرض شده است.

2-نرخ تورم برای سال 1398 برابر 37,2 درصد و برای سال 1399 برابر 31 درصد فرض شده است.

3-نرخ دلار برای سال 1398، برابر 114،920 ریال و برای سال 1399 برابر 147،442 ریال فرض شده است.

4-تولید و فروش مقداری شرکت نسبت به سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته، مقدار فروش شرکت برای سال 1397 با درنظر گرفتن گزارش فعالیت ماهانه منتهی به 29/12/1397 و همچنین صورت مالی 9 ماهه منتهی به 30/09/1397 برآورد شده است. همچنین میزان فروش صادراتی و داخلی با توجه روند تاریخی آن برآورد شده است.

5-نرخ فروش محصولات با توجه به تخمین نرخ فولاد خام جهانی و دلار در سال­های آتی برآورد شده است. نسبت نرخ فروش صادراتی به داخلی تاریخی نیز مبنای محاسبه نرخ فروش صادراتی محصولات قرار گرفته است.

6-عمده مواد مستقیم مصرفی شامل سنگ‌آهن، گندله می‌باشد. نرخ مواد مستقیم مصرفی با توجه به نسبت تاریخی هریک از مواد مصرفی به شمش فولاد خوزستان برآورد شده است.

تحلیل حساسیت:

با توجه به اینکه سودآوری شرکت فولاد مبارکه اصفهان به نرخ جهانی فولاد و نرخ دلار بستگی دارد، در این بخش به بررسی تأثیر تغییرات نرخ دلار و قیمت جهانی فولاد بر سود هر سهم در سال 1398 پرداخته شده است.

تأکید بر مطالب خاص:

سود هر سهم شرکت فولاد مبارکه برای سال 1397 و 1398 به ترتیب معادل 882 و 1،160 می‌باشد.

فایل کامل سند “تحلیل بنیادی شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)- خرداد ماه 1398 ” را میتوانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید:

دیدگاه خود را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.